U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Dit wil zeggen: product is ongebruikt; heeft dus niet al in de tuin/oprit gelegen. Of is gebruikt voor ander dergelijke projecten. Is niet vervuild met grond, zand, bladeren takken en/of andere vervuiling in de breedste zin van het woord. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@goedkoopgrind.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde (zie bovenstaand) retour ontvangen is.
Bovenstaande beoordeling vindt plaats bij en door de ondernemer.

Artikel 6 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:

·       Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.

·       Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

·       Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan de ondernemer. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels het modelformulier. Nadat de consument kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

·       Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.

 

Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping

1.     Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.

LET OP:

Goedkoop-Grind.nl neemt een groot deel van de vrachtkosten voor haar rekening. Wanneer u uw bestelling wilt laten ophalen, dan betaalt u wel de daadwerkelijke vrachtkosten. De hoogte hiervan wordt bepaald aan de hand van de transportprijslijst van Goedkoop-Grind.nl. Prijzen starten bij €106,- voor 1 bag (midi of big bag) t/m € 640 voor 15 bags. Genoemde prijzen zijn incl. BTW.

De retour vrachtkosten zijn dus hoger dan de bezorgkosten voor aankoop van de artikelen.

2.     Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.

Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht

1.     De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor producten zoals omschreven in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.

2.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

·       die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

·       die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

·       die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

·       die snel kunnen bederven of verouderen;

·       waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;

·       voor losse kranten en tijdschriften;

·       voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

·       voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3.     Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

·       betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

·       waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;

·       betreffende weddenschappen en loterijen.

Download hier het retourneringsformulier

De waardering van www.goedkoopgrind.nl bij WebwinkelKeur Reviews is 9.3/10 gebaseerd op 526 reviews.
×